dvv international in South East Europe
 
 
Naslovna Novosti Evropski kvalifikacijski okvir: napomena 4 – ishodi učenja
Evropski kvalifikacijski okvir: napomena 4 – ishodi učenja
09 decembar 2011

Dokument je namijenjen kreatorima politika i stručnjacima koji su, na nacionalnoj i evropskoj razini, uključeni u provedbu EQF za cjeloživotno učenje. Obzirom na jaku potrebu za razmjenom iskustava o tome kako se pristup „ishoda učenja“ koristi u primjeni EQFa, četvrta napomena pojašnjava šta su ishodi učenja, kako se mogu koristiti u raličitim postavkama i sl. Ovaj i druge relevantne dokumente možete naći na:

http://ec.europa.eu/eqf/documentation_en.htm

 
<<<