dvv international in South East Europe
 
 
Naslovna Novosti Istraživanje – forumi i platforme za nacionalne interesne strane
Istraživanje – forumi i platforme za nacionalne interesne strane
16 februar 2012

EUCIS-LLL (European Civil Society Platform on Lifelong Learning) je pokrenula studiju provodivosti kojom bi se trebalo utvrditi da li forumi i platforme mogu biti instrument za dijalog između organizacija civilnog društva i nosioca političkih odluka u okviru Evropske suradnje u oblasti obrazovanja i treninga.

Istraživanje je ukazalo na ograničenja u implementaciji strategija cjeloživotnog učenja na nacionalnoj razini. Nekoliko mreža civilnog društva, uključujući EUCIS-LLL, je istaklo nedostatak komunikacije i suradnje između interesnih strana, što se može vidjeti i u izvještajima Evropske unije o napretku. „Lisabonska strategija je dijelom nije uspjela zbog jaza između odluka EU i nacionalnih izbora. Strategija Evropa 2020. bi trebala promijeniti situaciju a to nije moguće bez implementatora: vlada i interesnih strana (organizacija civilnog društva i socijalnih partnera) podjednako.“

 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc28_en.htm

 
<<<