dvv international in South East Europe
 
 
Naslovna Novosti Skills Strategy OECDa
Skills Strategy OECDa
21 maj 2012

Ova nova inicijativa bi trebala pomoći vladama u osiguravanju stabilnosti ekonomije, unapređivanju zapošljavanja i osnaživanju socijalne kohezije. Kako navodi Angel Gurría, generalni sekretar OECDa: „Vještine su postale globalna valuta ekonomija 21. stoljeća ... One preobražavaju živote i pokreću privredu. Vlade moraju učinkovitije ulagati u obrazovanje i razvoj vještina koje će trebati ljudima na radnim mjestima u budućnosti ... Postizanje ovog cilja je u odgovornosti sviju nas, a poslodavci i unije igraju centralnu ulogu". (Izvor OECD)

http://skills.oecd.org/documents/oecdskillsstrategy.html

 
<<<