dvv international in South East Europe
 
 
Naslovna Novosti Novi magazin o cjeloživotnom učenju - EUCIS-LLL
Novi magazin o cjeloživotnom učenju - EUCIS-LLL
06 septembar 2012

Prvo izdanje LLL Mag-a objavljen je u junu a magazin bi se trebao objavljivati dva puta godišnje. Ovaj broj obuhvata mnoge kompleksne procese i daje sliku ideje raznolikosti učenja u Evropi. Nakon javnog saslušanja o validaciji, koje je  EUCIS-LLL organizirao u decembru 2011. godine, cilj je objaviti  ključne informacije, primjere profila zemalja, razgovore sa stručnjacima i odraslim učenicima kako bi se pružio uvid u aktualne pomake u razvoju oblasti cjeloživotnog učenja u Evropi.

Pročitajte više na http://www.eucis-lll.eu/pages/images/stories/publications/1_EUCIS-LLL-LLL-Mag-Validation.pdf

 

 
<<<