dvv international in South East Europe
 
 
Naslovna Novosti Odluke Vijeća o participaciji na tržištu rada
Odluke Vijeća o participaciji na tržištu rada
19 septembar 2012

Vijeće je usvojilo odluke o tome kako odgovoriti na demografske izazove putem unapređivanja participacije na tržištu rada i u društvu. Neke od prioritetnih oblasti su: ulaganja u obrazovanje i trening kao podrška zapošljavanju mladih; razvoj politika za jednakost spolova; povećanje participacije starijih osoba na tržištu rada; promocija efikasnih načina korištenja dostupnih finansijskih sredstava i instrumenata.

 
<<<