dvv international in South East Europe
 
 
Naslovna Novosti Odluke Vijeća o jednakosti spolova i okolini
Odluke Vijeća o jednakosti spolova i okolini
19 septembar 2012

Usvojene odluke o jednakosti spolova i okolini se zasnovane na izvještaju Evropskog instituta za jednakost spolova (EIGE). Odluke uključuju set indikatora za mjerenje pomaka u unapređivanju jednakosti spolova pri odlučivanju u oblasti klimatskih promjena i to na svim razinama i u svim relevantnim obrazovnim područjima.  

 
<<<