dvv international in South East Europe
 
 
Naslovna Novosti Evropsko obrazovanje odraslih i non-EU države
Evropsko obrazovanje odraslih i non-EU države
26 septembar 2012

Ovaj susret održan u Kievu (Ukraina) upriličen je u svrhu zbližavanja evropske politike obrazovanja odraslih i država koje nisu članice Evropske unije.

Time je predstavnicima 15 zemalja  (Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska,  Gruzija, Crna Gora, Moldavija, Makedonija, Srbija, Ukraina, Turska, Belgija, Danska i Njemačka)bilo omogućeno da izraze svoja mišljenja i stavove o ovoj temi. Drugi ciljevi su bili: predstavljanje EAEA i njene uloge u non-EU državama; razmatranje aktuelnosti u oblasti evropske politike i programa; razmjena iskustava non-EU zemalja o evropskoj politici, strategijama, programima i projektima.  Podijeljeni u radne grupe učesnici su, kao prvo, trebali definirati problematična područja i prioritete u njihovim državama. Grupa koju su činile zemlje Jugoistočne Evrope su utvrdile neke zajedničke poteškoće koje se tiču oblasti: finansiranja, legislative, osiguravanja kvaliteta, kvalificirane radne snage (obrazovanje odraslih), participacije, statističkih podataka, regionalnih razlika. Pored toga, učesnici su potaknuti da definiraju zajednička očekivanja koja imaju prema EAEA. Uprkos poteškoćama zbog mješovitosti grupe (različite regije, zakonski okviri, trendovi, uvjeti i sl.) oni su uspjeli usaglasiti nekoliko zajedničkih očekivanja, kao što su: zastupanja na nekoliko razina; finansijska podrška non-EU zemljama u pogledu njihovog učešća na generalnim skupštinama EAEA, konferencijama i drugim veći događanjima; prisustvo EAEA u ovim zemljama; podrška u projektima i prikupljanju finansijskih sredstava. Kako bi se odgovorilo na pitanje o tome kako je globalna kriza uticala na evropske države, još jednom su formirane manje radne grupe. Predstavnici Crne Gore, Makedonije i BiH su pojasnili prisutnima da njihov region nije osjetio velike promjene usljed globalne krize, obzirom na to da finansijska nestabilnost predstavlja permanentno stanje u ovim zemljama. Iznimka su strani donatori kojih je ovdje sve manje. Ova grupa je, međutim, istakla da je za njih puno važnije da se pojedinci i društvo prilagode tržištu rada koje je podložno kontinuiranim promjenama, te da se treba raditi na podizanju svijesti o važnosti obrazovanja odraslih i iznalaženju načina za metodičko uređenje odnosno uspostavljanje sistema validacije neformalnog obrazovanja.

 
<<<