dvv international in South East Europe
 
 
Fillimi Dokumentet
Dokumentet

Kjo pjesë përmban dokumentet më të rëndësishme për politikë dhe strategji për rajonin e Europës juglindore për sa i përket CONFINTEA VI. Nën '' Dokumentet e CONFINTEA VI'', mund të gjenden edhe dokumente të përgjithshme dhe ndërkombëtare si Matrica e Kornizës së Belemit për veprim. Ndërsa, nën ''Dokumentet rajonale/kombëtare'' janë të vendosura dokumentet për politikë dhe strategji në lidhje me arsimin për të rritur dhe mësimin gjatë gjithë jetës në Sërbi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni, Kosovë dhe Mal të Zi.

 

                               bhdlv__2003_2

 
<<<